1 ฟรี 6
1,290.- (ปกติ 2,290.-)
เซรั่ม 1 ขวด 
ฟรี! สบู่ดีท็อกซ์ HEMP 3 ก้อน
และตาข่ายตีฟอง 3 ชิ้น
มูลค่า 870.-

2 ฟรี 14
2,580.- (ปกติ 4,580.-)
เซรั่ม 2 ขวด 
ฟรี! สบู่ดีท็อกซ์ HEMP 7 ก้อน
และตาข่ายตีฟอง 7 ชิ้น 
มูลค่า 2,030.-

1 ฟรี 3
290.- (ปกติ 580.-)
สบู่กัญชง 1 ก้อน
ฟรี!
Tester สบู่กัญชง 1 ก้อน,
ตาข่ายตีฟอง 1 ชิ้น,
Tester เซรั่มกัญชง 1 ขวด

2 ฟรี 6
580.- (ปกติ 1,160.-)
สบู่กัญชง 2 ก้อน
ฟรี! 
Tester สบู่กัญชง 2 ก้อน
ตาข่ายตีฟอง 2 ชิ้น
Tester เซรั่มกัญชง 2 ขวด